Kardiohirurgija operacije srca

Kardiohirurgija-operacije na otvorenom srcu

By pass-hiruška revaskularizacija srca

Operacije srčanih zalistaka

  1. Operacije zbog suženja(stenoze) aortne valvule
  2. Operacije zbog popuštanja(insuficijencije) aortne valvule
  1. Operacije zbog suženja(stenoze) mitralne valvule
  2. Operacije zbog popuštanja(insuficijencije) mitralne valvule

Kombinovane kardiohiruške operacije

Minimalno invazivne kardiohiruške operacije

Operacije grudne aorte

Transplantacija srca

Mehanička potpora cirkulacije

Tumori srca

Reoperacije srca-ponovne operacije na srcu

Urođene srčane mane dece

Urođene srčane mane odraslih

Hibridne kardiohiruške procedure

Hiruško lečenje srčanih aritmija

Kardiohiruško lečenje bolesti perikarda

Robotika u kardiohirurgiji

Rehabilitacija posle operacije srca

Najčešća pitanja pacijenata

Priče pacijenata