Za stručnu javnost

Deo portala zdravosrce.com predstavlja rubrika „ZA STRUČNU JAVNOST“ i na ovim stranicama gosti portala se susreću sa podacima koji su vezani  za usko stručnu tematku iz oblasti kardiovaskularne medicine.

Sadržaj rubrike “ZA STRUČNU JAVNOST“ namenjen je ISKLJUČIVO za zdravstvene radnike i saradnike(lekare,stomatologe,farmaceute,medicinske sestre i tehničare...).

Mole se posetioci  rubrike“ZA STRUČNU JAVNOST“ koji nisu zdravstveni profesionalci da ne tumače sadržaje ove rubrike i da napuste date sadržaje.

Na ovoj stranici možete pronaći podatke iz: stručne  literature ,različitih  istraživanja, kliničke prakse,sponzorisane tekstove,  i slične sadržaje vezane za uspeh i prognozu pojednih medicinskih procedura.

Mole se zdravstveni profesionalci koji eventualno posete ovu stranicu da obrate pažnju na tumačenje podataka obzirom da su isti vezani za usko stručnu problematiku i terminologiju.

Na sadržaj ove rubrike ,kao i  na sav ostali sadržaj portala zdravosrce.com odnose se Pravila i uslovi portala.