Ishrana za zdravo srce

  • Prejedanje kojeg nismo ni svesni

    U prošlosti su ljudi  imali velike probleme u nabavljanju  osnovne hrane, pa je naš odnos prema hrani,koje danas u na našem podneblju ima dovoljno,na određen način … Detaljnije