Vantelesni krvotok

Mašina za ekstrakorporalni krvotok (EC) moze delimicno ili potpuno pruzimati funkciju srca i pluća.


Deo mašine,takozvani “oksigenator”, preuzima ulogu pluća u organizmu regulišući gasnu razmenu na nivou posebno konstruisanih membrana  shodno fiziološkim zahtevima organizma.


Po otvaranju grudnog koša ,venska krv iz pacijenta(siromašna kiseonikom ) se odvodi u mašinu za vantelesni krvotok postavljanjem posebnih kanila obično u desnu pretkomoru srca(ili velike vene organizma). Venska krv se potom pumpa kroz oksigenator gde se obogaćuje kiseonikom  i istovremeno se (shodno funkciji pluća) odstranjuje višak ugljen dioksida. Tako obogaćena krv potiskom pumpe se  vraća u organizam kroz kanilu koja je postavljena u aorti (ili u drugom velikom arterijskom krvnom sudu).U krv se po potrebi dodaju i elektroliti,glukoza,bikarbonati i drugi supstitenti i lekovi.

Ova tehnologija omogućuje kardiohirurzima da obavljaju većinu procedura na otvorenom srcu .

 

Upotrebom posebnih rastvora ,takozvane kardioplegije,srce se može potpuno zaustaviti(period planirano izazvanog privremenog srčanog zastoja) kada EC u potpunosti pruzima funkciju srca i pluća .Rastvori kojima se srce zaustavlja pored uloge obezbeđivanja mirnog i pristupačnog operativnog polja služe i  za protekciju-zaštitu miokarda u periodu kada srce ne kuca.

 

Po završetku operacije sinhronizovanim terapijskim postupcima kardiohirurga,anesteziologa i kliničkog perfuzera pacijent se postepeno odvaja od vantelesnog krvotoka,srce i pluća preuzimaju svoju ulogu,a kanile se izvade iz aorte i desne pretkomore.