O portalu

Portal zdravosrce.com je nastao iz potrebe savremenog društva  da dobije što više informacija vezanih za srce kao centralni organ čovekovog tela. Portal zdravosrce.com i delovanje našeg tima je koncipirano kao  vodič kroz najčešća oboljenja srca, njihovu prevenciju, dijagnostiku, lečenje i rehabilitaciju. Sadržaj je zanimljiv kako operisanim pacijentima, tako i kandidatima za operativni zahvat na srcu,ali i  njihovoj rodbini i prijateljima. Portal sadrži niz informacija o opcijama savremene dijagnostike i lečenja srcanih bolesti.

 

Zdravosrce.com je portal koji pored bazičnih informacija vezanih za prevenciju i lečenje bolesti srca objavljuje  i vesti , autorske tekstove i teme od značaja za kritički pristup procedurama i tretmanima u kardiovaskularnoj medicini ,ali i životnim navikama koje se direktno ili indirektno odražavaju na zdravlje pojedinca.

Sem medicinskih tema, portal obrađuje teme iz društva, kulture, psihologije, turizma…

Na portalu zdravosrce.com pored stručnjaka iz oblasti medicine radi ili sarađuje veliki broj stručnih saradnika drugih profila(pravnici,ekonomisti,IT saradnici ,turizmolozi…) i tokom pisanja, trudili smo se da informacije koje su prezentovane budu što jasnije i dostupnije svakom čitaocu.

Svi tekstovi portala zdravosrce.com predstavljaju autorska dela i nisu nastali kopiranjem informacija sa drugih internet sajtova i kao takvi su zaštićeni zakonom o zaštiti intelektualne svojine Republike Srbije (videti napomenu pri pristupu portalu).

Ovaj web projekat je jedinstven jer je to istovremeno informativni medicinski portal, ali i najposećeniji i najkompletmniji vodič za pacijente u okviru potražnje za uslugama o kojima se piše. Ako se malo detaljnije pogleda ovaj sajt, jasno je da je on predstavlja i svojevrsnu turističku promociju Republike Srbije i Regiona.

Naša ideja je da sve informacije od značaja vezane za kardiovaskularni sistem  možete da nađete na portalu zdravosrce.com, a slobodno možemo da kažemo da je u pitanju trenutno jedna od najvećih elektronskih baza znanja iz datih grana medicine u Regionu, a naša vizija je da budemo ubedljivo najveća baza, pa su Vaše sugestije dobrodošle. Nadamo se da će tekstovi na portalu biti zanimljivi kako operisanim pacijentima, tako i  njihovoj rodbini i prijateljima.

Sa željom da naš portal što više i bolje vrši funkciju medicinskog informisanja i prosvećivanja, želimo Vam dobrodošlicu.

Zdravosrce.com