Kardiologija

Bolesti srca

Dijagnostičke procedure

 • Klinicki pregled
 • Ultrazvuk srca
 • Krvne analize
 • Radiogradija srca
 • Holter monitoring
 • Test opterecenja
 • Kompijuterizovana tomografija
 • Magnetna rezonanca
 • Kateterizacija srca
 • Koronarografija
 • Ventrikulografija

 

Interventna kardiologija

 • Stentovi
 • Lečenje srčanih aritmija
 • Pejsmejkeri
 • Inplantabilni defibrilatori

 

Mere životne potpore

Lekovi u kardiologiji

Akutni infarkt srca

Ateroskleroza/koronarna bolest

Srcana slabost

Rehabilitacija posle infarkta srca

Najčešća pitanja pacijenata