Pravila i uslovi korišćenja sajta

Pravila i uslovi korišcenja sajta

Pristupanjem sajtu www.zdravsrce.com  ste saglasni sa:

Svi korisnici moraju imati minimum 18 godina.

Prihvatanjem  Pravila i uslovi Vi garantujete da ste u potpunosti pročitali i razumeli pravila i uslove ne ograničavajući se na duševne bolesti, mentalni hendikep, trovanje, lekove ili bilo koji drugi zdravstveni problem koji umanjuje rasuđivanje.

Sve informacije na našem sajtu i medicinskom forumu su isključivo informativnog karaktera i ne mogu zameniti kontakt sa lekarom.Ukoliko imate ili sumnjate da imate neke zdravstvene probleme, treba da se obratite medicinskom stručnjaku.

Informacije na ovom web portalu su opšte informativne svrhe i ne bi trebalo da budu zamena za profesionalni medicinski savet , evaluaciju i negu od strane vašeg lekara ili drugih kvalifikovanih zdravstvenih radnika. Informacije  postavljene na ovaj  portal i interaktivni odgovori (ako ih ima) nisu namenjeni i ne podrazumevaju se kao profesionalni medicinski savet.

Podstičemo Vas da konsultujete i druge izvore i potvrdite informacije sadržane u okviru ovog sajta. Posavetujte se sa vašim lekarom u vezi primene bilo kog mišljenja ili preporuke u pogledu simptoma, ili zdravstvenog stanja.

Informacije koje dobijate kao odgovor na Vase pitanje u obliku ekeltronske forme ne mogu zameniti direktan kontakt sa lekarom.

Ne možemo garantovati kompletnost i tačnost objavljenih informacija. Korišćenjem ove prezentacije preuzimate rizik da te informacije mogu biti nedovoljno jasne,nepotpune ili netačne ili da možda neće zadovoljiti vaše potrebe i zahteve.

Vlasnik sajta kao i saradnici na projektu zdravosrce.com ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu eventualnu štetu nastalu njihovim korišćenjem, bilo direktnu ili posrednu.

Sve veze prema drugim internet prezentacijama služe kao pogodnost. Ne preuzimamo odgovornost niti kontrolu nad sadržajem ili radom takvih prezentacija niti za bilo koju štetu nastalu njihovim korišćenjem.

Web portal zdravosrce.com  ne preuzima nikakvu odgovornost za poruke ili informacije sadržane u njemu, niti bilo kakve tvrdnje, obećenja ili garancije o tačnosti, potpunosti ili celovitosti bilo koje infomacije na sajtu ili poruke. Web portal zdravosrce.com niti bilo ko od njegovih vlasnika, menadžera, direktora, zaposlenih, agenata, partnera, oglašivača ili saradnika ne preuzima bilo koju pravnu odgovornost za bilo kakvu netačnu ili obmanjujuću informaciju koja je bilo profesionalna ili sadržana u okviru sajta.Sve savete i ili informacije dobijene direktno ili indirektno preko web portala prihvatate na sopstveni rizik.

Izričito prihvatate da web portal zdravosrce.com, njegovi urednici i saradnici, nisu odgovorni za rezultat vaše odluke koja proizilazi iz korišćenja ove veb stranice ili informacije u dokumentima na web portalu, uključujući i Vaše traženje odgovora koje Vam pružaju naši saradnici,ili Vaš izbor ili ne izbor tretmana na osnovu informacija dobijenih preko ovog veb sajta .

Slažete se da ste sami odgovorni za sve što objavite na sajtu i da ćete se braniti sami, bez bilo kakve nadoknade štete od strane web portala zdravosrce.com, njegovog uredništva i saradnika.

 

Takođe ste saglasni da razumete da profesionalci koji učestvuju kao saradnici na web portalu zdravosrce.com mogu i ne moraju biti povezani, zaposleni ili agenti web portala zdravosrce.com i da ne pravimo nikakve izjave u vezi sa kvalifikacijama bilo kog saradnika koji učestvuje na mreži. Bilo koji unos, naziv, sadržaj, materijal bilo kog profesionalca ili firme koji se nađe na našem web portalu ne predstavlja bilo potvrdu ili preporuku. Prilikom odlučivanja da prihvatite savet , treba da uradite svoje nezavisna istraživanjau cilju potvrde tačnosti informacije izražene u sadržaju.

Nećemo se smatrati odgovornim za bilo kakva oštećenja ili povrede koje nastanu zbog vašeg pristupa našoj internet prezentaciji  i njenom sadržaju, ili nemogućnosti da pristupite ovom portalu ili zbog vašeg oslanjanja na bilo koju informaciju koja se u njemu nalazi. Takođe, ne prihvatamo ni bilo koju obavezu za direktne, indirektne, slučajne, posledične, kaznene, i specijalne ili druge štete, propuštene prilike, izgubljenu dobit ili bilo koji drugi gubitak ili bilo kakvu štetu. Ovo ograničenje obuhvata oštećenja i sve viruse koji mogu da se jave na vašoj kompjuterskoj opremi.

Zadržavamo pravo da izmenimo, zamenimo ili izbrišemo svaki sadržaj i/ili ograničimo selektivno pristup delu sajta ili korisniku foruma i/ili prekinemo distribuciju ove internet prezentacije u bilo koje vreme po ličnom pravu diskrecije.

 Neovlašćeno reklamiranje i  komercijalizacija u okviru foruma, kao i promocija Multi Level Marketing proizvoda je zabranjena.

Sadržaj ove internet prezentacije je zaštićen zakonima o autorskom pravu i podležu državnim zakonima Republike Srbije i stranim zakonima. Nisu dozvoljene nikakve izmene ili dalja reprodukcija ovog sadržaja. Ovaj sadržaj se ne sme umnožavati ili koristiti na neki drugi način bez našeg pismenog odobrenja. Ako se prekrši bilo koji od ovih uslova, dozvola da koristite naš sadržaj automatski prestaje i morate odmah uništiti sve kopije koje ste napravili od bilo kog dela sadržaja.

Pristupanjem portalu zdravosrce.com slažete se da nećete koristiti sajt da šaljete svesno lažne, netačne, uvredljive, uznemiravajuće, nepristojne ili seksualno orijentisane preteće poruke ili materijal koji narušava privatnost druge osobe. Sva pitanja, komentari, predlozi i svaki drugi kontakt, uključujući sve ideje, pronalaske, koncepte, tehnologiju ili znanje poslate na ovu internet prezentaciju elektronskom poštom ili na bilo koji drugi način, nećemo smatrati poverljivim i one postaju naše vlasništvo. One se dalje mogu koristiti u skladu sa uslovima i pravilima portala,i pravilima privatnosti,ali i zakonima Republike Srbije.

Firme i lica koja se nalaze u našem adresaru su odgovorna za tačnost informacija koje su nam dale na korišćenje. Takođe, ne možemo proveravati njihovu tačnost i kompetentnost, a samim tim ne možemo ni preuzeti odgovornost za njih. Web portal zdravosrce.com zadržava pravo da postavi bilo koju reklamu na sajtu u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja ili odgovornost. Web portal zdravosrce.com zadržava pravo da naplaćuje u budućnosti bilo koji sadržej web portala bez prethodne najave. Web portal zdravosrce.com nema nameru da bude izvor oglašavanja, tražnje ili da daje pravne savete u ime bilo kog profesionalca.Do najvišeg stepena dozvoljenog zakonom, web portal nije odgovoran za sadržaj sajtova trećih strana, sajtova uramljenih u okviru sata zdravosrce.com ili  reklama. Vaše korišćenje drugih sajtova je na vaš sopstveni rizik i pod uslovima koje koriste takvi sajtovi. Web postal zdravosrce.com ima neutralan stav prema  bilo kojem  proizvodu koji se reklamira na sajtu.

Pristupanjem sadržaju zdravosrce.com se slažete sa gore navedenim.

 

Odricanje odgovornosti

Sadržaj na web portalu zdravosrce.com je u skladu sa Pravila i uslovi  korišćenja web portala zdravosrce.com koji mogu biti ažurirani s vremena na vreme bez prethodne najave. Trebalo bi da povremeno pregledate  Pravila i uslove korišćenja zbog promena.

Materijali nisu iscrpni, a sadržaj ne odražava uvek sva nedavna istraživanja u svim oblastima medicine. Informacije koje su ovde objavljene su od opšteg interesa.

Web portal zdravosrce.com prikuplja podatke iz različitih izvora, javnih i privatnih. Iako nastojimo da obezbedimo napreciznije informacije , ne možemo da garantujemo da su naši sadržaji i oglasi potpuno bez greške. Ako smatrate da neki podaci nedostaju ili su netačni, možete da pošaljete ažurirane informacije.

Web portal zdravosrce.com ne daje garancije bilo koje vrste, direktne ili indirektne, na  sadržaj ili rad ovog sajta. Web portal zdravosrce.com ne daje nikakve izjave u vezi sa kvalitetom proizvoda navedenih na ovom sajtu, kao i informacije i linkovi ka drugim web stranicama ne predstavljaju preporuku ili odobrenje od Web portala zdravosrce.com.

 Vaša korespondencija ili poslovanje sa oglašavačima i trgovcima koje ste našli preko našeg web portala, uključujući uplate i isporuku usluga, kao i sve druge uslove, garancije, su isključivo između Vas i tih oglašavača ili trgovaca. Do najvišeg stepena dozvoljenog važećim zakonom, slažete se da web portal zdravosrce.com neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat takvih poslova ili kao rezultat prisustva takvih oglašavača i trgovaca na našem sajtu .

 Materijali koji se mogu naći u portalu zdravosrce.com ili eventualni komentari koje postavljaju korisnici i posetioci web portal a ne treba zameniti kao profesionalni  savet.

Web portal zdravosrce.com preporučuje korisnicima koji su pronašli neprikladan sadržaj da nas kontaktiraju odmah u cilju da možemo preduzeti korake izmene ili uklanjanja takve vrste sadržaja. Pored toga, zadržavamo pravo da su i moderatori ovlašćeni da uklone bilo koji materijal koji ovim uslovima korišćenja ili na bilo koji drugi način smatraju neprimerenim.

Pristupanjem sadržaju zdravosrce.com se slažete sa gore navedenim.

 

 

 

 Pravila privatnosti

Hvala na poseti web portalu zdravosrce.com. Vaša privatnost nam je važna. Kako bi bolje zaštitili Vašu privatnost, obezbedili smo i ovo obaveštenje koje objašnjava našu politiku u ovoj oblasti. Ako se ne slažete sa uslovima naše politike, molimo vas da napustite sajt.

Web portal zdravosrce.com poseduje servise za koje web portal zdravosrce.com može zahtevati vašu e-mail adresu ili druge lične informacije kao što su ime, starost, pol, zdravstvene informacije, različite navike i informacije za svoj profil. Pružanje ovih ličnih informacija za identifikaciju nije obavezno. Međutim, u nekim slučajevima neće biti moguće da započnete korišćenje nekog servisa, bez dobijanja određene informacije od vas.

Vaši lični podaci mogu u nekim situacijama da se vide od strane trećih lica, kao što su lekari i profesionalaci za održavanje naših tehničkih sistema. Web portal zdravosrce.com će koristiti informacije dobijene za pružanje usluga u najboljem interesu kompanije.

Web portal zdravosrce.com može koristiti sveukupne informacije za proučavanje statističkih rezultata. Takve informacije mogu biti podeljene sa našim partnerima i oglašivačima, po sopstvenom nahođenju od starne uredništva web portala.

 U slučaju opasnosti za sebe ili druge i u slučaju bilo kakve pravne istrage, web portal zdravosrce.com će imati pravo da deli svoje informacije u cilju sprovođenja zakona.

Imajte na umu da sve informacije koje Vas otkrivaju, uključujući i lične informacije na eventualnim  javnim  forumima, nisu predmet ovog pravila privatnosti i mogu se videti od strane trećeg lica nisu u nadležnosti web portala zdravosrce.com. Zbog toga je važno da pažljivo razmislite koje ćete informaciJe otkriti na našem web portalu zdravosrce.com.

Web portal zdravosrce.com sadrži linkove ka drugim sajtovima. Napominjemo da mi nismo odgovorni za privatnosti tih drugih sajtova.

 Korisnici su u kontaktu sa urednistvom web portal zdravosrce.com preko e-mail poruka ili telefonskim kontaktom. U slučaju da ste dali pogrešnu e-mail adresu za prepiske, u tom slučaju web portal zdravosrce.com neće biti odgovoran za gubitak podataka ili gubitak privatnosti zbog poruke koja će se poslati nepoznatom pravcu.

Vaše korišćenje ovog sajta, usluga i sadržaja podleže Pravilima i uslovima i privatnosti . Ukoliko su Vam ovi uslovi neprihvatljivi, mi zahtevamo od vas da ne koristite ovaj portal.

Pristupanjem sadržaju zdravosrce.com se slažete sa gore navedenim.