Simbolika

Simbolika srca-spojeni simbol, organ i osećaj

Simbol srca uz krst i polumesec jedan je od najpoznatijih simbola na planeti. Kroz istoriju simbol srca predstavljao je mnogo stvari u različitim kulturama.

Svakako,srce je predstavljalo zagonetan organ, a njegova biološka funkcija nije bila poznata sve do sedamnaestog veka, dok se emocija ljubavi povezivala s očima, glavom i jetrom, ali ne i sa srcem.

Egipćani su bili prva poznata civilizacija koja je ostavila teorije svrhe srca.Po njima, to je bio deo tela u kojem su boravili duša i um njegovog vlasnika. Za razliku od ostalih organa koji su se vadili iz pokojnikovog tela tokom procesa mumifikacije, srce je ostavljano u telu i nakon smrti kako bi ga boginja Ma’at mogla izmeriti. Ono je moralo imati istu tezinu kao pero, njen simbol. Oni sa preteškim srcem bili bi kažnjeni. Sam organ u egipatskoj  likovnoj umjetnosti bio je predstavljan kao buba balegar, a hijeroglifsko pismo srce predstavlja vazom.

Kasnije, Grci su srce koristili za prikazivanje bršljana ili listova loze, simbola postojanosti i regeneracije.

Za Aristotela srce je bilo sedište razuma, a to je mišljenje prevladalo sve do vremena rimskog anatoma i lekara Galena, koji smatrao da je srce odgovorno za sve  emocije osim   ljubavi, za koju je bila odgovorna jetra.

Konfuzija oko značenja srca objedinjena je dolaskom hrišćanstva.

Za hrišćane je ljubav metafizički pojam koji nema direktnu vezu sa delovima tela, a srce je ipak cesto predstavljalo simbol vina, klasični simbol ponovnog rođenja i korišćeno je  na  nadgrobnim spomenicima kako bi simbolizovalo nadu u uskrsnuće u danima progona hrišćana.

Prva veza između ljubavi i srcolikog oblika uspostavljena je u srednjem veku. Smatra se da su romantičnu ljubav,odnosno srce kao simboliku iste, doneli krstaši iz islamskog sveta.Simbol srca, koji prikazuje neprekidnu ljubav prema damama, u raznim se bojama - zelenoj, plavoj, crvenoj i crnoj - pojavljivao na štitovima i barjacima vitezova. Povezano sa hrišćanskim vitezovima srce se dovodi i u vezu sa svetim Gralom,a obrnuti trougao, koji predstavlja sveti gral, takođe je u vezi sa simbolom srca.

U  Evropi mnoge vlastelinske  porodice naređivale  su da se njihova srca moraju pokopati na različitim mestima od ostatka tela- tela su pokopana u porodičnim grobnicama,a srca su pokopana na mestima koja su za njih imala poseban značaj u životu.Na primer,Engleski kralj Ričard Lavljeg Srca naredio je da se njegovo srce pokopa u Rouenu, dok se ostatak njegovog  tela nalazi u Anjouu.

Ovaj trend je trajao dok  katolička Crkva 1311 nije izdala dekret prema kojem duša ne prebiva u srcu, nego je jednako raspoređena duž celog tela.

U islamu srce je često u simbolici kao organ razmišljanja i duhovnog života. Mesto gde se duh utiskuje u materiju. Srce je zapravo više materija, dok su duša i razum duhovni centri.

Bez obzira na geografsko područje ili religijski koncept srce predstavlja  centralni organ,pa  njegov naziv, ime, na svim jezicima upućuje na pojam centra. Srce jeste vitalni centar ljudskog bića, jer ono osigurava cirkulaciju krvi, bez koje naše telo ne funkcioniše. Najbliži naziv i naziv koji se koristi u medicini za srce je CORD, u prevodu znaći nešto centralno ili središnje. U našem jeziku reč srce je nastala stapanjem dve reči. SR – sredina i CE – centar.

Obzirom da je srce u centru, kod Kineza postoji podudarnost između srca i broja 5 i elementa zemlja. Takođe simbolizuje i sunce, pa i element vatru. Na Dalekom Istoku se  kaže da je srce i gospodar daha, što je vrlo jednostavno povezati analogijom između srčanog ritma i disanja.

Godine 1480., ubrzo nakon pojave štamparstva, u Francuskoj su nastale karte za igranje , i to sa znakom srca-herc.

Leonardo da Vinči napravio je 1498. prvi tačan crtež ljudskog srca, umesto dotadašnjeg oblika kojim se srce prikazivalo kao borova šišarka.

Iako su ljudi saznali da srce nije kardioidnog oblika i dalje su ga povez ivali sa emocijama,pa je srce i dan danas jedan od najzahvalnijih oblika za razne vrste suvenira,poklona, a to su itekako iskoristili poslastičari – sa najpoznatijim oblikom kolača-Liciderskim srcem.

Licidersko srce-danas se ovakva šarena srca mogu videti na vašarima ili drugim saborima.
Pokloniti nekome licidersko srce značilo je da ste mu poklonili svoje srce. Što je ljubav bila veća, veće je bilo i srce. Onda je, međutim, moda iskazivanja ljubavi na ovakav način prestala, a tako se smanjivao i broj onih koji su pravili ove slatkiše. Danas je, čini se, opet došlo njihovo vreme.

Postoji mnogo prilika da se pokloni licidersko srce. Nekada su se ona sa ogledalcima davala isključivo voljenim osobama, kako bi, kada se pogledaju u njemu, videle ko je u tom srcu. Međutim, u znak ljubavi, mogu ga poklanjati i bake i deke svojim unucima. Mogu poslužiti kao suveniri, za razne poslovne manifestacije, pa čak i za venčanja. 
"