Indeks dijagnoza

           

            Bolesti srca i krvnih sudova (kardiologija)

            Plućne bolesti (pulmologija)

            Bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem (endokrinologija)

            Dečje i urodjene bolesti (pedijatrija)

            Bolesti organa za varenje (gastroenterologija)

            Bolesti oka (oftalmologija)

            Bolesti uha, grla i nosa (otorinolaringologija)

            Bolesti nervnog sistema (neurologija)

            Hirurgija sa ortopedijom

            Tumori i maligne bolesti

            Bolesti muškaraca i žena (urologija i ginekologija)

            Bolesti krvi i hematopoeznog sistema (hematologija)

            Bolesti bubrega i mokraćnog sistema (nefrologija i urologija)

            Infektivne bolesti

            Bolesti mišicnog, koštanog i vezivnog tkiva (reumatologija)

            Dermatologija

            Stomatologija