Prevencija endokarditisa

Stanja kod kojih je neophodna profilaksa bakterijskog endokarditisa

 

Prisustvo veštačkog srčanog zalistka

Preležani bakterijski endokarditis

Urodjene srčane mane:

•           Nekorigovane cijanotične, uključujući palijativne šantove ili graftove

•           Korigovane mane sa rezidualnim defektom

•           Šest meseci nakon korekcije mane ukoliko je ugradjen strani materijal

Kod bolesnika koji nakon transplantacije srca razviju bolest zalistaka

 

Rutinska profilaksa bakterisjkog endokarditisa se više ne preporučuje kod reumatske mitralne bolesti, bikuspidne aortne valvule, aortne stenoze, ASD-a, VSD-a.

 

INTERVENCIJE NAKON KOJIH JE NEOPHODNA PREVENCIJA BAKTERIJSKOG ENDOKARDITISA

Orofaringealne procedure:

•           zubarske intervencije sa povredom desni, intervencije na korenu zuba kao i kod procedura na mukozi oralne sluzokože

•           Tonzilektomija i/ili adenoidektomija

Invazivne procedure na respiratornom sistemu

Procedure infekcija kože ili mišićno skeletnog sistema

 

 

 

REŽIMI  PROFILAKSE  BAKTERIJSKOG ENDOKARDITISA