Najčešće vrste operacija srca

Operacija aortokoronarnog premoštenja (bypass, CABG)

Cilj operacije je poboljšanje protoka  krvi do srčanog mišića  kako bi se smanjili simptomi i poboljšalo  funkcionisanje srca. Koristeći graftove - arteriju mamariju i/ili deo vene sa noge (vena safena) premošćavaju se suženja u koronarnim arterijama.

Broj baj paseva-graftova zavisi od broja arterija koje su oštećene ,ali i od osobina arterija iza mesta suženja. Kada se koristi vena  jedan kraj se spaja sa aortom, a drugi za koronarnu arteriju ispod suženja.

Kada se koristi mamilarna arterija jedan kraj je pripojen grani aorte (a.subklavija), dok je drugi sašiven na koronarnu arteriju ispod suženja.

Krv tada može preko grafta snadbevati delove srčanog mišića iza mesta suženja.Prethodno  implantirani stentovi se ne uklanjaju prilikom ovih operacija.  Opširnije…

Operacija srčanog zalistka-valvule

Kada je to moguće zalistak se popravlja-rekonstrkcija zalistka. U suprotnom on se mora zameniti  i tada se koristi mehanička ili biološka proteza. Pojedini bolesnici osećaju se bolje odmah nakon operacije zbog popuštanja simptoma,ali većini treba nekoliko meseci da bi počeli osećati pozitivne efekte  operacije srca. Neohodno je znati da nakon ugradnje veštačkog zalistka ukoliko budu rađeni stomatološki, urološki ili drugi invazivniji zahvati neophodna je profilaksa endokarditisa.   Opširnije…

Zatvaranje (popravljanje) atrijalnog ili ventrikularnog septalnog defekta

Nekim pacijentima je  potrebno hirurško zatvaranje otvora
između septuma koja odvaja srčane šupljine: pretkomore (atrialni septalni defekt - ASD) ili komoree (ventrikularni septalni defekt - VSD). Ove srčane greške su najčešće prisutne kod rođenja, a nastaju zbog poremećaja u embrionalnom razdoblju. VSD može nastati i kao posledica oštećenja uzrokovanog infarktom srca.

Operacija aneurizme aorte

Kada se aorta proširi ili se njeni unutrašnji slojevi oštete stvara se aneurizma koja zahteva  hiruško lečenje. Pri tome se oštećeni dio aorte može ostaviti ili u potpunosti odstraniti, a na isto mesto se ugradi veštački material-odgovarajući vaskularni graft. Ukoliko dodje do raslojavanja i pucanja aorte(disekcija aorte) primenjuju se slični operativni postupci.

Opširnije…

Transplantacija srca i ugradnja veštačkih srčanih pumpi

U terminalnim stadijumima popuštanja srčanog mišića operacija izbora je transplantacija srca ili ugradnja veštačkih srčanih pumpi.Kandidati za ovu vrstu hirurgije se određuju prema strogo definisanim protokoloma.  Opširnije…

 

Operacija srčane-komorske aneurizme

Srčani udar (infarkt) dovodi do oštećenja miokardnih ćelija, stvaranja ožiljka i istanjenja  komore-mišića što može uzrokovati stvaranje aneurizme – proširenja, odnosno izbočenja dela srčane komore. Aneurizma smanjuje funkciju srca kao pumpe.

Miektomija kod hipertrofične opstruktivne kardiomiopatije

Septum (pregrada) između komora može izrazito zadebljati kod opstruktivne kardiomiopatije što dovodi do smetnji prolaska krvi. Hirurški se uklanja prekomerno mišićno tkivo.

Odstranjenje tumora

Ponekad srce može biti sedištem rasta tumorskog tkiva (najčešće miksom) koji može smetati funkcionisanju srca. Ova izraslina može se hirurški ukloniti.  Opširnije…

Operacije urođenih srčanih mana

Neki pacijenti dožive stariju dob uz srčanu manu stečenu rođenjem. To su ređe situacije, koje zahtevaju složenu hiruršku terapiju.  Opšrnije…

Kombinovane  operacije

Postoje slučajevi kada je istovremeno potrebno operisati bajpas i srčani zalistak. Ponekad, srčani bolesnici zbog ateroskleroze imaju suženja velikih krvnih sudova vrata(karotide). Ukoliko lekarski tim smatra da bi suženje karotida moglo komplikovati rezultate srčane operacije, pre ili za vrieme srčane operacije operišu se karotide. Kombinovane operacije imaju donekle veći rizik.